Bari J - Lilly Belle - Lacis Spiceberry - 3 yard minimum (D11)

Size Guide

Manufacturer: Art Gallery Fabrics

åÊ

åÊ

Designer: Bari J

åÊ

åÊ

Collection: Lilly Belle

åÊ

åÊ

Print Name: Lacis Spiceberry

åÊ

åÊ

Item Number: LB-2105

åÊ

åÊ


 
Size Chart